Prejsť na navigáciu

Kvapaliny a nemrznúce zmesi

Kvapaliny

  A B C D
1 PONUKOVÝ LIST 
platný od 01.06.2010
2 Kód Názov výrobku Balenie
3
4 Kvapaliny do ostrekovačov
5 AUT13 Autex L Letná zmes 1 L
6 AUT71 Autex L Letná zmes 4 L
7 AUT15 Autex L Letná zmes 5 L
8 AUT16 Autex Z -20°C 1 L
9 AUT17 Autex Z -20°C 3 L
10 AUT48 Autex Z -20°C 4 L
11 AUT18 Autex Z -20°C 5 L
12 AUT19 Autex Z -40°C 1 L
13 AUT20 Autex Z -40°C 3 L
14 AUT49 Autex Z -40°C 4 L
15 AUT21 Autex Z -40°C 5 L
16 AUT50 Autex Z -80°C 1 L
17 AUT51 Autex Z -80°C 4 L
18 AUT52 Autex Z -80°C 5 L
19 Brzdové kvapaliny
20 AUT5 Autex DOT 3 (min. bod varu 245°C) 500 ml
21 AUT6 Autex DOT 3 (min. bod varu 245°C) 5 L
22 AUT9 Autex DOT 4 (min. bod varu 265°C) 500 ml
23 AUT10 Autex DOT 4 (min. bod varu 265°C) 5 L
24 Čistič motorov
25 AUT1 Autex PLE-1 600 ml
26 AUT2 Autex PLE-1 5 L
27 Proti zamŕzaniu vzduchových systémov
28 AUT41 Vzduchol 1L
29 Benzín technický
30 AUT79 Benzín technický 0,5 L
31 AUT80 Benzín technický 1 L
32 AUT82 Benzín technický 4,5 L
33 AUT83 Benzín technický 9 L
34 AUT84 Benzín technický orig. 50 L
35 AUT85 Benzín technický orig. 200 L
36 Petrolej technický
37 AUT63 Petrolej technický 0,5 L
38 AUT64 Petrolej technický 1 L
39 AUT65 Petrolej technický 5 L
40 AUT66 Petrolej technický 10 L
41 AUT67 Petrolej technický 50 L
42 AUT68 Petrolej technický 200 L
43 Lieh technický
44 AUT74 Lieh technický                1 L
45 AUT75 Lieh technický 5 L
46 AUT76 Lieh technický 10 L
47 Močovina
48 AUT40 Autex BLU 10L
49 Destilovaná voda
50 DV4 Destilovaná voda 1L
51 DV1 Destilovaná voda 2 L
52 DV2 Destilovaná voda 5 L
53 DV3 Destilovaná voda 10 L
54        
55  Tešíme sa na Vašu objednávku!
56        
57 DEROMETAL s.r.o.    tel.+421  33 641 2651
58 Myslenická 1            fax.+421 33 640 3254
59 902 01 Pezinok     mobil+421 905 344 211
60 www.derometal.sk
61 e-mail: derometal@derometal.sk
62        

Nemrznúce zmesi

  A B C D
1 PONUKOVÝ LIST 
platný od 01.06.2010
2 Kód Názov výrobku Balenie
3
4 Nemrznúce kvapaliny do chladičov
5 AUT33 Autex Antifreeze OB ( G 10 ) 1 L
6 AUT57 Autex Antifreeze OB 4 L
7 AUT22 Autex Antifreeze OB 5 L
8 AUT23 Autex Antifreeze OB 10 L
9 AUT24 Autex Antifreeze OB 20 L
10 AUT60 Autex Antifreeze OB 25 L
11 AUT25 Autex Antifreeze OB orig. 50 L
12 AUT26 Autex Antifreeze OB orig. 200 L
13 AUT30 Autex Antifreeze AL ( G11 ) 1 L
14 AUT58 Autex Antifreeze AL 4 L
15 AUT27 Autex Antifreeze AL 5 L
16 AUT28 Autex Antifreeze AL 10 L
17 AUT29 Autex Antifreeze AL 20 L
18 AUT61 Autex Antifreeze AL 25 L
19 AUT31 Autex Antifreeze AL orig. 50 L
20 AUT32 Autex Antifreeze AL orig. 200 L
21 AUT34 Autex Antifreeze D ( G 12 ) 1 L
22 AUT59 Autex Antifreeze D 4 L
23 AUT35 Autex Antifreeze D 5 L
24 AUT36 Autex Antifreeze D 10 L
25 AUT37 Autex Antifreeze D 20 L
26 AUT62 Autex Antifreeze D 25 L
27 AUT38 Autex Antifreeze D orig. 50 L
28 AUT39 Autex Antifreeze D orig. 200 L
29        
30  Tešíme sa na Vašu objednávku!
31        
32 DEROMETAL s.r.o.    tel.+421  33 641 2651
33 Myslenická 1            fax.+421 33 640 3254
34 902 01 Pezinok     mobil+421 905 344 211
35 www.derometal.sk
36 e-mail: derometal@derometal.sk
37