Prejsť na navigáciu

Všeobecne o reťaziach a ich použití

Reťaze sú konštrukčnou časťou strojov, ktoré svojou funkciou prenosom síl pri daných rýchlostiach a pri veľkej vzdialenosti hriadeľov nachádzajú v strojárstve stále širšie použitie. Pretože ich výpočet vychádza väčšinou z empirických hodnôt, možno v celku konštatovať ich zaručenú istotu pri akomkoľvek použití. Reťaze sú krátkodobo preťažiteľné a aj za týchto podmienok zaručujú bezpečnú prevádzku.

Reťazový prevod má tieto prednosti:

 • veľkú účinnosť, pri dobrom mazaní a údržbe až 98 %
 • prenášaný výkon do 300 k, v špeciálnych prípadoch aj viac
 • veľký počet otáčok reťazových kôl, bežne do 3000 ot./min
 • veľkú obvodovú rýchlosť až do 15 m/s, v špeciálnych prípad. aj viac
 • pracuje bez sklzu
 • pracuje bez predpätia a zaťaženia ložísk tým teda nie je zvyšované
 • vzdialenosť osí hriadeľov je takmer ľubovolne riešiteľná
 • veľký prevodový pomer, v krajných prípadoch až 1:10
 • potrebuje málo miesta
 • má tichý chod, najmä u viacradových reťazí s menším rozostupom
 • životnosť správne udržiavanej reťaze je veľká
 • malé udržovacie náklady a minimálna obsluha
 • použiteľný aj pri rozdielnych teplotách pracovného prostredia pri správnom mazaní

Viacradové raťaze valčekové a puzdrové sa s výhodou používajú tam, kde pre nedostatok miesta nemožno použiť reťaze s veľkými rozostupmi. Aby sa zabránilo týmto nedostatkom, používajú sa viacradové reťaze s malým rozostupom. Tieto reťaze možno použiť pre väčšie obvodové rýchlosti, menej sa opotrebovávajú a reťazový prevod má tichší chod.

Valčekové reťaze

Valčeková reťaz je zložená z rozmerovo presných a dokonale vyrobených vonkajších a vnútorných článkov, navzájom pevne spojených. Vzájomná pohyblivosť dvoch susedných článkov je umožnená otočným uložením čapu vonkajšieho článku v puzdre susedného vnútorného článku. Na zmenšenie trenia pri nábehu reťaze na ozubené kolo je na každom puzdre nasadený otočný valček. Na prenos väčších výkonov sa vyrábajú reťaze dvojradové alebo trojradové. Na nich sú na každom čape nasunuté dva alebo tri vnútorné články, ktoré sú medzi sebou oddelené dvoma strednými spojovacími doštičkami, na oboch koncoch čapov sú potom nalisované vonkajšie doštičky. Na spojenie reťazí slúži spojka, ktorá je v podstate rozoberateľným vonkajším článkom a docieľuje sa ňou párny počet článkov reťaze. Reťaze s nepárnym počtom článkov sa spájajú spojkou v kombinácii s kriveným článkom.

Valčekové reťaze sa používajú pre prenos krútiaceho momentu pri väčších rýchlostiach. Prednosťou týchto reťazí je vysoká účinnosť prenosu sily a veľká prevádzková bezpečnosť. Okrem reťazí normálnych akostí sú vyrábané niektoré valčekové reťaze so zvýšenými pevnostnými hodnotami, ktoré sú vhodné hlavne pre veľmi ťažké a náročné prevádzky.

Puzdrové reťaze

Puzdrové reťaze je možné použiť pri veľkých obvodových rýchlostiach, preto sú použiteľné najmä pre prenos sily vo vnútri motora z kľukového hriadeľa na prevodovku, spojku, alebo venitilový rozvod a pod. Podmienkou správneho chodu a trvanlivosti je montáž prevodu v olejovom kúpeli. Sú dodávané väčšinou ako nekonečné reťaze podľa požadovaného počtu článkov (bez spojky). Konštrukciu prevodu je potom nutné usporiadať tak, aby reťaz bolo možné namontovať.

Reťaz podľa počtu radov rozdeľujeme takto:

 • jednoradové
 • dvojradové
 • trojradové

Správna montáž reťaze

Pri konštrukcii reťazového náhonu je treba brať ohľad na to, aby horná vetva reťaze bola ťažná a dolná vetva voľná. Pri výmene reťazových kôl náhradou za opotrebované je treba ozubenie nových kôl preskúšať novou reťazou a zistiť pritom ľahkosť odvalu reťaze a reťazového kola. Pri reťazovom náhone je dôležité napnutie reťaze. Reťaz nesmie byť príliš napnutá, musí mať malý previs. Príliš napnuté reťaze sa v prevádzke zahrievajú a vyvolávajú zvýšené opotrebovanie. Naopak príliš voľné reťaze vyvolávajú nepokojný chod (kmitajú), prípadne i spadnutie reťaze, eventuálne znehodnotenie celého prevodu. Poistka spojovacieho článku musí smerovať výrezom v opačnom smere k pohybu reťaze. Zásadne je treba zabrániť montáži nových reťazí na viditeľne opotrebované kolá. Po montáži možno doporučiť niekoľkodenný zábeh reťaze. Jej dĺžka sa ustáli a pri prevádzke sa ďalej nevyťahuje. Predĺženie reťaze o 2 % je možné pokladať za maximálne prípustné (na rýchlobežných reťaziach iba 1 %).

Údržba a mazanie valčekových reťazí

Dlhú životnosť reťaze pri konštrukčne správne zvolenom prevode zaručuje jej mazanie za prevádzky a pravidelná údržba podľa počtu pracovných hodín stroja a prevodu. Vlastné mazanie reťaze za prevádzky je určené už pri konštrukcii prevodu, a to:

 1. pri rýchlosti do 3 m/s postačí ručné mazanie olejničkou, kefkou alebo mechanické kvapkanie cca 4–12 kvapiek za minútu,
 2. pri rýchlosti do 7 m/s mechanické kvapkanie (asi 20 kvapiek za minútu), alebo olejový kúpeľ,
 3. pri rýchlosti 12 m/s rozstrekom oleja, olejovou hmlou,
 4. pri rýchlosti nad 12 m/s olejovou hmlou.

Najdokonalejšie je mazaná reťaz, bežiaca v olej. kúpeli, pokiaľ sú dodržané tieto podmienky:

 • reťaz nesmie byť v olejovom kúpeli príliš ponorená, aby sa zabránilo zväčšenému odporu a ohrievaniu kúpeľa
 • je použitý riedky kúpeľ s veľkou zmáčavosťou (viskozita 4–5°F), takže sú pokrývané všetky súčasti reťaze aj reťazové kolá olej. filmom. Tým sa zmenšuje opotrebenie reťaze a reťazových kôl na najmenšiu mieru. Dôležité je zabezpečiť každý reťazový prevod vhodným krytom, ktorý zároveň zabraňuje odstriekavaniu oleja po pracovisku a ďalej zabraňuje vnikaniu nečistôt cudzích teliesok do reťazového prevodu. Pravidelnou údržbou reťaze sledujeme maximálne predĺženie životnosti prevodu a jeho bezporuchovú prevádzku. Najväčšie opotrebenie reťaze vzniká na klzných plochách článkov, a to medzi
 • čapmi, púzdrami a valčekmi, pri reťazových kolách na ploche zubov. Súčasti reťazí, ktoré podliehajú opotrebeniu, sú zhotovené z najkvalitnejších materiálov, tepelne zpracovaných tak, že na ich povrchu vzniká sklovite tvrdá vrstva, odolná proti opotrebovaniu. Čistením a mazaním reťaze sa snažíme ošetriť práve tieto klzné plochy, ktoré sú vo vnútri článkov, pokiaľ možno odstrániť nečistoty iba praním v kúpeli.

Pri údržbe reťazí (netýka sa tých, ktoré bežia v olej. kúpeli) zachovávame nasledovný postup:

 • reťaz opláchneme v petroleji, benzíne alebo trichlorethylene a očistíme od nečistôt usadených na vonkajších plochách tvrdou kefkou. Takisto postupujeme pri reťazových kolách:
 • očistenú reťaz ponoríme na 24 hodín do petrolejového kúpeľa, aby stvrdnuté usadeniny vo vnútri článkov zmäkli a rozpustili sa
 • reťaz operieme v benzíne alebo v trichlórethylene tak, že ňou pohybujeme a vyplachujeme nečistoty z vnútra puzdier a valčekov
 • po vyčistení reťaz prezrieme
 • na mazanie reťaze pripravíme kúpeľ rozpustených tuhých mazív, ktoré po stuhnutí zaručia priľnavosť v trecích plochách reťaze a neodstreknú pri prevádzke ohriatím reťaze. Kúpeľ zahrejeme asi na 80 °C
 • reťaz vyberieme z kúpeľa a necháme vychladnúť
 • na očistené reťazové kolá namontujeme reťaz v tej istej polohe ako pred demontážou (najlepšie označiť navinutým drôtom na doštičku)
 • nikdy nemontujeme na opotrebované reťazové kolá novú reťaz predčasne sa opotrebuje.